Animal Welfare – Új, állatjólléti ágazatunk

welfare2

Bemutatkozó az ágazat igazgatójától Dr. Végh Ákostól.

1997 decemberében szereztem diplomát az Állatorvostudományi Egyetemen, Budapesten. 2001-ben járványtani és állategészségügyi igazgatástani szakállatorvos lettem. PhD dolgozatomat 2016-ban védtem meg. Mind a szakállatorvosi, mind a tudományos fokozat megszerzéséhez kötődő szakdolgozatomat az állatjóllét kérdéskörében írtam.

Pályám elején két év klinikai munkát követően 15 éven keresztül megyei jogkörű hatósági állatorvos voltam. Nagy örömömre szolgált, hogy ez alatt az állatvédelemben úttörő munkát végezhettem. Tulajdonképpen teljesen önállósággal alakíthattam az egész állatvédelmi szakterületet, annak hatósági ellenőrzését, sőt fejlesztését, ami lehetőséget teremtett számomra, hogy a szakmai szépségek sora táruljon föl előttem. Nem csak az állatok viselkedéséről, állomány-egészségügyi kérdéseiről tanultam sokat, hanem a velük bánó emberekről is. Ez időszakban lehetőséget kaptam a minisztériumi jogalkotási folyamatokban is részt venni. Így a mai állatvédelmi jogszabályok jó része viseli kezem nyomát (pl. az Állatvédelmi Törvény, a gazdasági haszonállatok tartásának szabályai, a veszélyes kutyákkal kapcsolatos szabályozások, állatvédelmi bírság).

Tekintettel arra, hogy 15 éven keresztül ellenőriztem többek között a vágóhidakat is állatvédelmi szempontból, az tűnt föl számomra, hogy nagy szakadék tátong a jogi előírások és a valós élet között. A kis és közepes méretű sertésvágóhidakon azt vettem észre, hogy a kábítás után fél-egy perc is eltelik addig, ameddig az állatot kivéreztetik. Az elektromos kábításhoz a jogszabály 1,3 A áramerősséget ír elő, melynek célja olyan tudat- és fájdalommentes állapot (narkózis) elérése, ami eltart a halál beálltáig. Ez az előírás azonban önmagában nem volt mindig elegendő ahhoz, hogy a narkotikus állapot fennmaradjon a kívánt ideig. Megállapítottam, hogy az elektromos kábítás alkalmával nem elegendő pusztán az áramerősséget nézni, a feszültség és a behatási idő sem hanyagolható el. Számos beállítás gyakorlati tesztje során az rajzolódott ki, hogy végső soron az elektromos áram által végzett munkamennyiséget kell kiszámolni és beállítani, ha meg akarjuk akadályozni a sertések szükségtelen szenvedését. Ennek paramétereit határoztam meg a PhD munkámban, így konkrét, számszerű javaslatot tettem a jelenleg érvényben levő Európai Uniós jogszabály módosítására.

Emellett behatóan foglalkoztam a gazdasági haszonállatok állatjóllétével, és a telepi állatjólléti helyzet értékelésével. Szakállatorvosi dolgozatomat sertéstelepek állatjólléti felméréséből írtam. Később az Európai Unió támogatásával megtanultam a 2009-ben kidolgozott Welfare Quality módszert, és ennek segítségével végeztem állatjólléti felméréseket, elsősorban sertés- és baromfi telepeken. A módszer állatok vizsgálatán, nem pedig környezeti méréseken alapul. Az adatfeldolgozáshoz szükséges szoftvert is elkészíttettem. Így a telepek állatjólléti helyzetéről mérési eredményekkel és azok elemzésével alátámasztott szakmai értékelést tudok adni. Az állatok jóllétével az oktatásban is foglalkoztam. Alkalomszerűen tartottam az Állatorvostudományi Egyetemen előadásokat. Kidolgoztam és mintegy 10 éven át oktattam az állatszállítók engedélyezési eljárásaihoz kötődő kötelező tanfolyam anyagát. A NÉBIH felkérésére elkészítettem az állattartó telepeken kötelezően alkalmazandó állatjólléti felelősök képzésére szolgáló tankönyvet és előadásokat, és rendszeresen részt veszek a tanfolyamokon oktatóként.

Megpróbáltam az állatvédelmi munkát a társadalmi hasznosság szintjére is emelni, ezért megalapítottam az állatvédelemmel kapcsolatos ismereteket terjesztő Magyar Állatvédelmi és Állatjólléti Társaságot, olyan szakemberek részvételével, akik az állatok jóllétével és védelmével kapcsolatos ismereteket mind a szakmai közönség, mind a társadalom széles rétegei számára közvetíteni tudják és akarják. Az egyesület delegáltjaként 5 éven át tagja voltam az Országos Állatvédelmi és Állatjólléti Tanácsnak is.Jelenlegi munkakörömben kialakítottam az állatjólléti támogatások felvételéhez szükséges telepi környezeti mérések rendszerét, amit szolgáltatásként tudunk partnereink számára biztosítani.

Legutóbb pedig – az aktualitása miatt – a cirkuszi állatok védelmére irányult a figyelmem. Az Állatorvostudományi Egyetem kutatóinak és hallgatóinak bevonásával elindítottam egy projektet, amelynek az a célja, hogy a cirkuszi állatok jóllétének vizsgálatára alkalmas módszert dolgozzunk ki, és ennek segítségével a vizsgálatokat el is végezzük. Ez támpontot adhat a cirkuszokban dolgozó szakemberek munkájának pontos megítélésére is.

Végül szeretném megemlíteni, hogy az állatjóllét, mint élettudomány sem stagnáló tudományág. Műveléséhez naprakész állatorvosi, etológiai és etikai ismeretekre van szükség, ezért komoly európai egyetemeken önálló intézetek foglalkoznak e területtel. A fenti tapasztalatokat hasznosítva állattartók számára a következő szolgáltatásokat tudja vállalatunk biztosítani: telepi állatjólléti felmérés, vágóhídi állatjólléti felmérés, a kapott adatok kiértékelése, állatjólléti szaktanácsadás, telepi és vágóhídi dolgozók állatjólléti oktatása, az állatjólléti intézkedések várható gazdasági kihatásainak elemzése. Igény esetén az alábbi elérhetőségeken várom a megtisztelő érdeklődéseket.