Lombik borjak az inkubátorból

 

A SZIE Kaposvári Campus Embrió-átültető Központjának és a Felsőfokú és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) szaporodásbiológiai kutatócsoportjának munkatársai évek óta vizsgálják, hogy a mesterséges termékenyítés és az embrió-átültés, azaz az in vivo asszisztált reprodukciós technikák milyen hatásfokkal alkalmazhatóak a hőstresszes időszakban. A pályázati forrásból létrehozott világszínvonalú kutatási infrastruktúrával ugyanakkor megkezdődött az in vitro embriók előállítása is, amellyel a faj generációs intervalluma (azaz két egymást követő nemzedék közti legrövidebb idő) tovább csökkenthető, reprodukciós mutatói pedig javíthatók.

Az Embrió-átültető Központ és a Kutatócsoport munkatársainak – Dr. Húth Balázs és Zubor Tibor irányítása mellett – az országban elsőként sikerült élő szarvasmarhából petesejtleszívással, laboratóriumi körülmények között végrehajtott termékenyítéssel „lombikborjakat” előállítani, akik recipiens állatok méhében kifejlődve jöttek a világra. A petesejt leszívást Zubor Tibor végezte 2019 novemberében az Egyetem egyik korábbi embriótranszferprogramjából származó, murray grey fajtájú tehenéből. A program eredményeként a SZIE Kaposvári Campus partnervállalatánál, a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. tehenészeti telepén 2020 augusztusában megszületett a három murray grey borjú, amelyek ebből az in vitro embrióelőállítási programból származnak.

Az immár sikerrel koronázott célok elérésére korábban nem létező technikai háttér kiépítésére volt szükség. A beruházás anyagi hátterét az Egyetem által elnyert GINOP pályázati forrás biztosította. A megvalósítást technikailag koordinálva az Alpha-Vet Kft. is részt vett a kivitelezésben.

Kiemelt jelentőséggel bír a technológiában, hogy olyan körülményeket kell biztosítani, melyek a lehetető legjobban hasonlítanak az anyaméhben megszokottakhoz. Ennek technikai kivitelezése speciális, a humán gyakorlatban is használt készülékekkel lehetséges. A kutatócsoporttal együttműködve sikerült egy olyan szaporodásbiológiai labort létrehozni, mely az IVF (in vitro fertilizáció) embriók előállításán túl más igen speciális biotechnikai eljárások megvalósítására is alkalmas. Így akár a genetikai vizsgálatok alapjául szolgáló mintákat is be lehet gyűjteni embrió biopsziával, a megszületendő egyed genetikai értéke már embrió korban megítélhető. Az immár hazai gyakorlatba is bevezetett biotechnikai módszereknek köszönhetően a genetikai előrehaladás, a kimagasló genetikai értékű donor egyedektől nyerhető ivadékszám növelése ezzel a módszerrel remélhetőleg egyre elterjedtebb lesz.
A fejlesztés nem állt meg. A közeljövőben újabb, még korszerűbb inkubációs technológia fejlesztése várható, így az embrió-előállítás hatékonysága, illetve a jó minőségű embriók száma jelentősen növelhető lesz. Az úttörő kutatócsoport áldozatos munkája és az Alpha-Vet Kft. közreműködése további kimagasló sikerek elérésére predesztinálja az együttműködést.