Minden, amit az antimikrobiális rezisztencia elleni védekezésről tudni kell!

A 2021-es év elején került megrendezésre az Alpha-Vet Kft. első Antimikrobiális rezisztencia (AMR) Webinárja. A rendezvény fő célja az volt, hogy felhívja a magyarországi állatorvosok és állattartók figyelmét a 2022. januárjától életbe lépő új Európai Uniós állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet, valamint ennek hazai jogszabályi következményeire az antibiotikumok használatával kapcsolatban, továbbá, hogy segítséget nyújtson a résztvevők számára az új szabályozás által elvártak értelmezésében, teljesítésében. A két részes online konferencián, egyedülálló módon, megszólaltak a jogalkotás, az ipar, és az akadémiai szektor képviselői is, hogy a többszáz főből álló hallgatóság a lehető legátfogóbb képet kapja az antibiotikum rezisztencia, valamint ennek leküzdésére irányuló intézkedések és lehetőségek minden oldaláról az állatgyógyászat területén.

A webinár első napján Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos ismertette az AMR témakör magyarországi vonatkozásait, ideértve a hazai trendeket antibiotikum rezisztencia és antibiotikum felhasználás terén, valamint kiemelte, hogy ez egy komplex problémakör, amelynek leküzdéséhez az „Egy Egészég” (One Health) szemléletű megközelítés, vagyis a humán-, állat- és növényegészségügy együttműködése nélkülözhetetlen. A rezisztencia visszaszorítása érdekében az Európai Unióban 2030-ra 50%-kal csökkenti kell az antibiotikum felhasználást, amelynek céljából számos nemzetközi szervezet is komoly erőfeszítéseket tesz. Ehhez kapcsolódóan az Agrárminisztérium képviseletében Dr. Kollár-Nagy Eszter mutatta be a hazai szabályozást, amely az antibiotikumok helyes használatát és a rezisztencia csökkentését hivatott szolgálni. A nemzeti AMR intézkedési terv jelentős, állatorvosokat és állattartókat érintő részei többek között az antibiotikumok rendelésének szigorítása, a felhasználásukkal kapcsolatos adatgyűjtés, a telepi antibiotikum-felelősök kinevezése és az antibiotikum felhasználás csökkentési terv elkészítése, valamint élelmiszertermelő állatok kezelése esetén az antibiotikumok, különösen a kritikusan fontos szerek használatának korlátozása, előzetes érzékenységi vizsgálathoz való kötése. Bár a szabályozás jelenleg elsősorban a haszonállattartást érinti, a jövőben várható az intézkedések, például a kötelező adatszolgáltatás kiterjesztése kedvtelésből tartott fajokra is. Dr. Bognár Lajos felhívta a figyelmet arra is, hogy az AMR szabályozás betartatása a támogatási rendszer több formáját is érinteni fogja.

Az említett szigorú szabályozások hatásairól a webinár második napján a hazai állattenyésztő szervezetek képviselőivel beszélgettünk. Vendégünk volt Zászlós Tibor (Magyar Állattenyésztők Szövetsége), Dr. Wagenhoffer Zsombor (Magyar Állattenyésztők Szövetsége), Dr. Nemes Imre (Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége), Dr. Csorbai Attila (Baromfi Termék Tanács) és Bognár László (Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesülete), így minden főbb élelmiszertermelő haszonállatfaj kapcsán értékes információkkal gazdagodtunk. Szó esett arról, hogy az intézkedések célja nem az antibiotikumok használatának teljes mellőzése, hanem azok alkalmazásának optimalizálása, a termelés gazdaságosságának megőrzése mellett. Az antibiotikum felhasználás csökkentésében nagy szerepe lehet a különböző antibiotikum alternatíváknak, mint a jótékony hatású növényi kivonatok, a probiotikumok, és a bakteriofágok. Fontos feladatként merült fel a fogyasztók szemléletformálása annak érdekében, hogy az igen jó minőségű hazai termékeket továbbra is bizalommal fogyasszák, és lehetőség szerint részesítsék előnyben vásárlás során. A beszélgetés végén arra is fény derült, hogy a hallgatóság egy része nem ismeri kellően az új AMR szabályozásokat, amely megerősítette a konferencia jelentőségét.

Abban minden résztvevő egyetértett, hogy az AMR szabályozás várhatóan a korábbinál több, részben adminisztratív terhet fog róni az állattenyésztés szereplőire, amelyekben az Alpha-Vet új szolgáltatásai segítséget nyújtanak állatorvosoknak és állattartóknak egyaránt. A cég újonnan alakult Innovációs Divíziójának igazgatója, Dr. Végh Ákos bemutatta a cég által fejlesztett DokiForFarm szoftvert, amellyel a haszonállattartó telepek gyógyszerhasználata egyszerűen és pontosan nyomon követhető, így kiválóan alkalmas a rendelet által előírt telepi antibiotikum felhasználásról szóló adatgyűjtés megvalósításához. Az előadás során ismertetésre kerültek a szoftver főbb funkciói és működése nagyvonalakban, amelyek mindegyike úgy került kialakításra, hogy a lehető leggyorsabb, legegyszerűbb és felhasználóbarát mindennapi alkalmazást segítse.

A telepi adatgyűjtés mellett az AMR intézkedési terv fontos része az antibiotikum érzékenységi vizsgálat végzése, amely egyúttal a nemzetközi irányelveknek megfelelő, hatékony és költséghatékony antibiotikum használathoz is elengedhetetlen. Ennek módszereiről és gyakorlati megvalósításáról – szintén az Alpha-Vet Innovációs Divízió képviseletében – Dr. Kovács Dóra tartott előadást. A prezentációból megismertük, hogy az empirikusan alkalmazott antibiotikumos kezelések hatékonyságának javítása érdekében érdemes a telepeken rendszeres felmérést végezni az egyes állatcsoportokban előforduló baktériumokról (mikrobiológiai térkép), valamint azok antibiotikum érzékenységéről (antibiogram). Ennek segítségével átfogó képet kaphatunk a leggyakrabban előforduló kórokozókról és a telepi rezisztencia viszonyokról, valamint ezek időbeli változásáról, amely nagymértékben elősegíti a megfelelő hatóanyag kiválasztását a későbbi megbetegedések kezelése esetén. Érzékenységi vizsgálatokat jelenleg is kínál, és az ehhez alkalmazott módszereit folyamatosan fejleszti az Alpha-Vethez tartozó Phylaxia Labor.

Végül, de nem utolsó sorban a konferencia mindkét napján hallhattunk egy-egy előadást Dr. Jerzsele Ákostól, az Állatorvostudományi Egyetem rektorhelyettesétől, a helyes antibiotikum alkalmazás korszerű irányelveiről, amelyben szintén nagy hangsúlyt kapott az érzékenységi vizsgálat fontossága, valamint erre alapozva a hatóanyagok farmakokinetikai-farmakodinámiai analízise. A képzés első napján általános érvényű információk hangzottak el, míg a következő alkalmon a fő élelmiszertermelő fajok leggyakoribb, legnagyobb jelentőségű bakteriális oktanú megbetegedésinek kezelésével kapcsolatban kaptunk értékes tudást.

Az antimikrobiális rezisztencia napjaink egyik legfontosabb humán- és állategészségügyi problémája, amely jelentős kihívás elé állítja a szakma minden területét. Emiatt jelentős siker, hogy a konferenciát kiemelt érdeklődés övezte a hazai állatorvosok és állattenyésztők részéről, és így az elhangzott információk az állatgyógyászat képviselőinek széles köréhez eljutottak. Az Alpha-Vet kiemelt céljai közt szerepel, hogy a jövőben is hozzájáruljon a hazai AMR csökkentéséhez, ideértve hasonló témájú, ismeretterjesztő konferenciák szervezését, valamint a szabályozás betartását segítő szolgáltatások és termékek fejlesztését egyaránt.